Rubriky
Odvoz odpadu

Svozy objemného odpadu a bioodpadu podzim 2016

Město Rokycany ve spolupráci s f. Rumpold-R Rokycany s.r.o. opět připravilo pro obyvatele Rokycan svozy objemného odpadu a bioodpadu…   Přistavené kontejnery jsou určeny pro bezplatné odložení objemného komunálního odpadu a bioodpadu vzniklého na území města Rokycany. Za objemný komunální odpad se dle obecně závazné vyhlášky města Rokycany č. 10/2004 považuje odpad vzniklý činností fyzických […]