Nucený odtah motorových vozidel v Rokycanech

Od počátku letošního listopadu má Městská policie Rokycany vytvořený systém k realizaci nucených odtahů motorových vozidel. Systém ovšem není určen k masivnímu odtahování vozidel jako v některých velkých městech. Bude sloužit jako prostředek proti řidičům, jejichž bezohledné parkování bude bránit jiným v průjezdu, výjezdu, výjezdu z garáže, přístupu k odpadovým nádobám nebo jinak budou vozidlem tvořit překážku v silničním provozu.
Vozidlo odtahové služby na základě žádosti strážníků odtáhne do areálu firmy Rumpold v Jiráskově ulici a strážníci auto, po zaplacení nákladů na odtah a pokuty za přestupek, vrátí řidiči, majiteli nebo provozovateli vozidla. 

Ceník odtahu Rokycany