Druhá etapa opravy Soukenické ul. v Rokycanech zahájena

Dnes v pondělí 20. března byla zahájena 2. etapa rekonstrukce ulice Soukenická. V této etapě budou práce probíhat za úplné uzavírky ulice Soukenická v úseku od mostu přes Klabavu až ke křižovatce s ulicí Gottliebova.
Ulice Josefa Tomáška bude označena jako „Slepá pozemní komunikace“ s vjezdem a výjezdem do a z ulice Dvořákova pouze u mostu přes Holoubkovský potok; od křižovatky s ulicí Mládežníků k ulici Soukenická bude ulice uzavřena. Obslužnost ulice Na Pátku bude bez omezení, výjezd z ulice bude možný jen směrem ke křižovatce „Železná“.
Veškerá doprava od Oseku bude ve směru Plzeň vedena z ulice Dvořákova ulicí Soukenická ke křižovatce „Železná“, dále po ulici Pražská a Jiráskova ke křižovatce Střelnice“. Obslužnost středu města bude zajištěna stávajícím způsobem, tedy ulicí Třebízského a Gottliebova.
Toto omezení bude trvat do středy 26. července 2017.
Město Rokycany